The people with whom I am working in a project on Automatic Sign Language Recognition are organising a workshop. It is a national event, so the language is Dutch. We organised one workshop before, also called ‘Een Mooi Gebaar‘. The workshop is open to the public. All it takes is for you to register by sending an email to Anja van den Berg. Here is the program (pdf) and the full invitation in Dutch:

Geachte heer, geachte mevrouw, Hierbij willen we u graag uitnodigen voor de tweede workshop ‘Een Mooi Gebaar’, georganiseerd door de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, de Technische Universiteit Delft en de Koninklijke Auris Groep. In deze tweede workshop zal het resultaat van het project ELo worden gepresenteerd. In dit project is gewerkt aan een Elektronische Leeromgeving voor het leren van gebarenschat door jonge dove en zwaar slechthorende kinderen.

Dit project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen NSDSK, de TU Delft en de Koninklijke Auris Groep en werd gesubsidieerd door het VSB fonds. In het project is een multimedia leeromgeving ontwikkeld om jonge dove en zwaar slechthorende kinderen effectief te helpen bij het leren van actieve en passieve gebarenschat. Het project heeft drie jaar gedraaid en we willen nu graag in de workshop de resultaten presenteren aan en bediscussiƫren met het werkveld (onderzoekers, onderwijzers, hulpverleners, etc., op het gebied van gebarentaalonderwijs aan dove en slechthorende kinderen).

Naast sprekers vanuit het project hebben we dr. Hans van Balkom (Viataal) bereid gevonden om iets te vertellen over een andere interactieve leeromgeving voor gehandicapte kinderen en dr. Els van der Kooij (Radboud Universiteit Nijmegen) over haar onderzoek naar variatie in de productie van gebaren. De dagvoorzitter is prof. Don Bouwhuis van de TU Eindhoven, afdeling Mens, Techniek en Interactie. De workshop wordt gehouden op vrijdagmiddag 2 november 2007 in collegezaal D van de faculteit EWI van de TU Delft, Mekelweg 4, 2626 CD in Delft. De voertaal is Nederlands. Voor een tolk NGT kan worden gezorgd. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan graag aangeven bij het aanmelden. Het programma van de workshop is bijgevoegd. Indien u op onze uitnodiging wilt ingaan, verzoeken we u een e-mail te sturen naar mevrouw Anja van den Berg met vermelding deelname workshop Een Mooi Gebaar 2007. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden. Voorafgaand aan de workshop worden koffie en broodjes aangeboden.

Een verslag van de eerste workshop ‘Een Mooi Gebaar’ kunt u hier vinden op.

Wij hopen u graag vrijdag 2 november 2007 te mogen begroeten. Met vriendelijke groeten, Dr. Emile Hendriks, TU Delft Dr. Connie Fortgens, Koninklijke Auris Groep Dr. Gerard Spaai, NSDSK.